محرک مغز

محرک مغز

محرک مغز: جراحی، فواید، و بیماری‌های قابل درمان محرک مغز: یک روش جراحی جدید محرک مغز یکی از جراحی‌های پیشرفته در عصب‌شناسی است که برای درمان بیماری‌های عصبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فناوری که به عنوان تحریک عمیق مغز شناخته می‌شود، با کاشت الکترودها در مغز و ارسال جریان الکتریکی از طریق یک دستگاه…

محرک-مغز
ادامه مطلب