لوسمی لنفوبلاستی حاد

لوسمی لنفوبلاستیک حاد چگونه درمان می شود؟

درمان ALL (لوسمی لنفوبلاستیک حاد) بیش از یک درمان برای ALL وجود دارد. همه درمان یکسانی دریافت نخواهند کرد. گزینه های درمانی بر اساس عوامل زیادی است. شما و پزشکتان با هم یک برنامه درمانی را انتخاب می کنید که برای شما مناسب است. شیمی درمانی شیمی درمانی ستون فقرات درمان ALL است و اغلب…

ادامه مطلب

لوسمی لنفوبلاستی حاد

لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) یک سرطان خون با رشد سریع است که در لنفوسیت های سیستم ایمنی بدن شما که با بیماری مبارزه می کنند شروع می شود. در ALL، مغز استخوان تعداد زیادی لنفوسیت نابالغ به نام لنفوبلاست می سازد. لنفوبلاست ها می توانند سایر سلول های خونی را از بین ببرند و باعث…

ادامه مطلب