سر و گردن

سرطان سر و گردن و درمان

قسمت‌هایی از بدن هستند که اندام‌های ضروری ما در آن قرار دارند، که به ما اجازه می‌دهند ارتباطات روزانه خود را حفظ کنیم، نیازهای اساسی خود را انجام دهیم و با دنیا ارتباط برقرار کنیم، سرطان‌های سر و گردن گاهی اوقات می‌توانند به شکل موذی پیشرفت کنند. از آنجایی که هیچ روش غربالگری خاصی برای…

ادامه مطلب