·        لوسمی پرومیلوسیتیک حاد

لوسمی میلوئید حاد

ای ام ال سرطان سلول های پیش ساز میلوئیدی است. تغییرات در این سلول ها مانع از تبدیل شدن بلاست های میلوئیدی به سلول های خونی بالغ می شود و گلبول های قرمز، پلاکت ها و گرانولوسیت های بالغ کافی وجود ندارد در نتیجه، باعث انباشته شدن انفجارها در مغز استخوان یا خون میشود. برای…

ادامه مطلب