همکاری با هاپکینزبا هدف افزایش استاندارد های سلامت

آنادولو مديكال سنتردر یک مشارکت راهبردی با مرکز پزشکی جانز هاپکینز که در اخبار آمریکا و گزارش های جهانی مربوط به بیمارستان های موجود در ایالات متحده در صدر فهرست افتخار قرار گرفته، در زمینه بهداشت و درمان بالاترین کیفیت خدمات را ارائه می کند.