فرم ثبت نام اولیه بیمار

  برای امنیت شما، اطلاعات دریافتی برای ثبت نام جدید از شما و یا برای به روز رسانی های قدیمی تان استفاده می شود.
  لطفا فرم رابه طور کامل پر کنید. این اطلاعات محرمانه نگه داشته خواهد شد.

  • فرم ثبت نام باید حداقل 48 ساعت قبل از ویزیت شما ارسال شود •
  • اگردرتکمیل فرم با مشکل مواجه شدید ٫لطفا با مشاورخود در بیمارستان تماس بگیرید•
  • جوابگویی به تمام سوالات الزامیست(*)
  *جنسیت
  *تاریخ تولد
  *آدرس
  *ایمیل

  بدینوسیله مادامی که عدم موافقت خود را با استفاده از اطلاعات ارائه شده درهنگام ثبت نام اعلام نکرده ام ٫ برای آزمایشات ٫معاینات ومعالجات ، وتمام فعالیتهای مرتبط با سلامت اعم از تبلیغات، افتتاحیه ها، دعوت ها و یادآوری رویداد ها و برنامه های مرتبط درون بخشی ٫ با مرکز درمانی آنادولو و نهادهای وابسته به آن موافقم