پزشکان

ایلکر تینای

اورولوژی
جراحی روباتیک
انکولوژی جراحی

MD Ilker Tinay
ادامه مطلب

ضیاء سالتورک

گوش ، حلق و بینی
انکولوژی دارویی

MD Ziya Saltürk
ادامه مطلب

وافی آتالای

جراحی های شکم و کولورکتال

MD Vafi Atalay
ادامه مطلب

طوفان کاتلو

لقاح مصنوعی آی وی اف

MD Tayfun Kutlu
ادامه مطلب

مورات دوکدوک

رادیولوژی
رادیولوژی مداخله ای

MD Murat Dokdok
ادامه مطلب

مورات دده

جراحی روباتیک
انکولوژی جراحی
گروه جراحی انکولوژی زنان

MD Murat Dede
ادامه مطلب

ملیح اوزل

خدمات تشخیصی و تصویربرداری

MD Melih Ozel
ادامه مطلب

هلیل ابراهیم کانتر

جراحی پلاستیک ، ترمیمی و جراحی بینی

MD Halil Ibrahim Canter
ادامه مطلب

حسین بال اوغلو

پروفسود در زمینه پاتولوژی
خدمات تشخیص – آسیب شناسی

MD Hussein Baloglu
ادامه مطلب

کوتلای کارامان

خدمات تصویربرداری – رادیولوژی

MD Kutlay Karaman
ادامه مطلب