پروفسوردکتر علی اوغور امره

Email: ugur.emre@anadolusaglik.org


آدرس محل کار : مرکز پزشکی آنادولو
بخش جراحی عمومی
قبزه – کجا الی – ترکیه
پست الکترونیکی: ugur.emre@anadolusaglik.org
تحصیلات:
1996 – دانشکده پزشکی دانشگاه حاجت تپه، آنکارا
2001 -دانشکده پزشکی دانشگاه غازی، متخصص جراحی عمومی، آنکارا
اشتغال پس از دکترا:
1997-2001 متخصص جراحی عمومی در دانشکده پزشکی دانشگاه قازی
2002-2005 متخصص جراحی عمومی در بیمارستان یالواچ ،اسپارتا
2005-2008 استادیار بیمارستان دانشگاه زونگولداک کارا الماس
2008-2017 دانشیار بیمارستان دانشگاه زونگولداک کارا الماس
2017- 2020استاد بیمارستان دانشگاه بولنت اجویت
2020-2023 در بیمارستان گوون، آنکارا
2024-اخیرا در مرکز پزشکی آنادولو وابسته به مرکز پزشکی جان هاپکینز
زمینه های تخصص
جراحی سینه
جراحی تیروئید و پاراتیروئید
عضویت های حرفه ای
انجمن جراحی ترکیه
انجمن جراحی غدد درون ریز
انجمن جراحی پستان
انجمن بیماری های پستان آنکارا
EURAMA (ماستولوژی اروپایی-آسیایی)
SENATÜRK (آکادمی بیماری های پستان)
انجمن علمی و تحقیقاتی کارا الماس
انتشارات
شش فصل کتاب
صد وبیست و پنج انتشارات ملی و بین المللی