پروفسوردکترظفر کوچوک اوداجی

Email: zafer.küçükodacı@anadolusaglik.org

آدرس محل کار : مرکز پزشکی آنادولو
گروه پاتولوژی
قبزه – کجا الی – ترکیه

تحصیلات:
دانشگاه
آکادمی پزشکی نظامی گلخانه، آنکارا 1998
آموزش تخصصی
آکادمی پزشکی نظامی گلخانه ، آسیب شناسی پزشکی، آنکارا 2004
عضویت در سازمانها
انجمن پاتولوژی ترکیه
ریاست گروه آسیب شناسی مولکولی فدراسیون انجمن های آسیب شناسی
جوایز
12 مورد از مطالعات علمی وی موفق به کسب جایزه اول از سوی سازمان های علمی کشور شدند
انتشارات:
بیش از 185 نشریه ملی و بین المللی