ظفر گل باش

Email: zafer.gulbas@anadolusaglik.org

Zafer Gülbaş پروفسور

علوم انکولوژیک – انکولوژی هماتولوژیک

BMT رئیس بخش

zafer.gulbas@anadolusaglik.org پست الکترونیکی:

تحصیلات و تجربه کاری:

Hacettepe دانشکده پزشکی دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه آنادولو

مرکز ریه و جراحی قفسه سینه آتاتورک

مرکز پزشکی هداسا، اسرائیل

مرکز تحقیقات سرطان فرد هاچینسون، ایالات متحده آمریکا

M.D.Andersonمرکز تحقیقات سرطان ایالات متحده

بیمارستان پرنسس مارگارت دانشگاه تورنتو، تورنتو، کانادا

علایق و فعالیت های پزشکی

درمان بدخیمی های خونی

پیوند سلول های بنیادی،

عملکرد پلاکت

فلوسیتومتری

بانک خون