ضیاء سالتورک

Email: ziya.salturk@anadolusaglik.org

دکتری دانشیار پروفسور    Ziya Saltürk پروفسور

متخصص گوش و حلق و بینی

 

تحصیلات و تجربه:

دانشکده پزشکی دانشگاه مرمره، استانبول/ترکیه

بیمارستان تحقیقاتی Okmeydanıتخصص بالینی در گوش و حلق و بینی

بیمارستان تحقیقاتی Okmeydanı بخش گوش و حلق و بینی

بیمارستان عمومی آماسیا سولووا

دستیار- مدرس بیمارستان تحقیقاتی

مرکز پزشکی آنادولو

 

زمینه های تخصصی:

انکولوژی گوش و حلق و بینی (تومورهای خوش خیم و بدخیم سر و گرد)

سرطان دهان

سرطان حنجره

سرطان تیروئید

درمان گواتر

اختلالات دیگلوتیشن

اختلالات عملکردی صدا

اختلالات تارهای صوتی ارگانیک

صدا درمانی

 

انتشارات علمی:

بیش از 40 مقاله ملی و بین المللی

 

عضویت های حرفه ای:

انجمن سر و گردن گوش و حلق و بینی

انجمن اختلالات صدا، گفتار و بلع