سردار کاهرامان

Email: serdar.kahraman@anadolusaglik.org

دکتر سردار قهرمان

جراحی مغز و اعصاب

رئیس مرکز جامع مغز و ستون فقرات

serdar.kahraman@anadolusaglik.org:  ایمیل

تحصیلات و تجربه حرفه ای:

Gülhane دانشکده جراحی مغز و اعصاب ترکیه ، آنکارا ، آکادمی پزشکی نظامی

دانشگاه آزاد برلین آلمان

Etimesgut بیمارستان نیروی هوایی  ، آنکارا ترکیه

دانشکده پزشکی دانشگاه قرن جدید استانبول ، ترکیه

فعالیتهای پزشکی:

نوروآناتومی

عصب آناتومی عملکردی و جراحی مغز و اعصاب استریوتاکتیک

تومورهای قاعده جمجمه و تومورهای مغز

آسیب شناسی عروقی سیستم عصبی مرکزی

جراحی ستون فقرات

عضویت های حرفه ای:

36 نشریه بین المللی و ملی

بیش از 50 ارائه بین المللی و ملی

سردبیر مجلات بین المللی و ملی