دکتر امره زورلو

Email: emre.zorlu@anadolusaglik.org

آدرس محل کار : مرکز پزشکی آنادولو
بخش جراحی مغز و اعصاب
قبزه – کجا الی – ترکیه
تحصیلات
1999-2005 دانشکده پزشکی آکادمی پزشکی نظامی گلهانه (GATA)
2010-2015 تخصص در جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان آموزشی گاتا حیدرپاشا
تجربه
2015 – 2016 بیمارستان تحقیقاتی گاتا حیدرپاشا، بخش جراحی مغز و اعصاب
2016 – 2017 بیمارستان نظامی شیرناک، بخش جراحی مغز و اعصاب
2017 – 2019 بیمارستان تحقیقاتی گاتا حیدرپاشا، بخش جراحی مغز و اعصاب
2019 – 2019 بیمارستان خصوصی آکتیف، یالووا
2019 – 2023 بیمارستان تحقیقاتی گوزتپه مدیکال پارک، بخش جراحی مغز و اعصاب
عضویت در سازمان های علمی
• انجمن جراحی مغز و اعصاب ترکیه
• بنیاد ستون فقرات AO
حوزه های مورد علاقه
• جراحی نورونکولوژیک
• جراحی عصبی و عروقی
• جراحی آندوسکوپی جمجمه
• جراحی کم تهاجمی ستون فقرات
• جراحی مغز و اعصاب فانکشنال
شرکت در دوره
• دوره بین المللی جراحی مغز و اعصاب پایه (2012-2015)
• دوره پایه نورونکولوژی مولکولی (2014)
• دوره جراحی آندوسکوپی پایه جمجمه (2015)
• دوره جراحی آندوسکوپی هیپوفیز (2015)
• دوره های مدولار شش مرحله یورواسپین (2023)
• انجمن لوانتین پیشرفته در جراحی مغز و اعصاب (2008)
انتشارات
بیش از سی و پنج مقاله ملی و بین المللی