خدمات تشخیصی و تصویربرداری

حسین بال اوغلو

پروفسود در زمینه پاتولوژی
خدمات تشخیص – آسیب شناسی

MD Hussein Baloglu
ادامه مطلب

کزبان بربراوغلو

خدمات تشخیص – آسیب شناسی

MD Kezban Berberoglu
ادامه مطلب

کوتلای کارامان

خدمات تصویربرداری – رادیولوژی

MD Kutlay Karaman
ادامه مطلب

خدمات تشخیصی و تصویربرداری

خدمات تشخیصي و تصویربرداری ، مجموعه ای از زیرمجموعه ها درسطح عمومی و تخصصی آزمایشگاهی، ژنتیک پزشکی و میکروبیولوژی و خدمات تصویربرداری، را گرد هم آورده است

ادامه مطلب