پزشکی هسته ای

بخش پزشکی هسته ای در مرکز پزشکی آنادولو از مواد رادیواکتیو برای تشخیص و درمان بسیاری از بیماری های سرطانی و غیر سرطانی بهره میگیرد

آزمایشاتی که در بخش پزشکی هسته ای انجام می شود به ناهنجاری های که درساختار و یا عملکرد اندام ها وجود دارد بسیار حساس است. این مورد یکی از ضرورتهای  مراقبت از بیمار می باشد و برای تشخیص بیماری های شدید ، پیشنهاد گزینه های درمانی وپیشگیری از عوارض  درمان کاربرد دارند

  • :بخش پزشکی هسته ای مرکز پزشکی آنادولو تجهیزات پیشرفته ای را برای ارائه خدمات در سطح جهانی به کار می گیرد
  • پت سی تی اسکن ، یکی از بهترین روشهای تصویربرداری مدرن در تشخیص و نظارت بر درمان تقریباً همه انواع سرطان ، بیماریهای قلبی عروقی و برخی اختلالات مغزی
  • دوربین دو سر SPECT
  • دستگاه اندازه گیری تراکم استخوان (DEXA)
  • پروب گاما ، که می تواند در جراحی ها استفاده شود
  • ردیابی لکوسیت ها برای تشخیص عفونت های موضعی