پت سی تی اسکن

پت سی تی اسکن یک روش تصویربرداری است که تکنیک  پت (توموگرافی گسیل پوزیترون) و سی تی (توموگرافی با کمک کامپیوتر) را ترکیب می کند و اطلاعات جامع تری از هر کدام به طور جداگانه ارائه می دهد. این ترکیب تشخیص سریع و دقیق سرطان را تضمین می کند.

پت سی تی اسکن در تشخیص و نظارت بر سرطان استفاده می شود ، سریع ترین و دقیق ترین روش است. این نتیجه ترکیب پت (توموگرافی گسیل پوزیترون) و سی تی (توموگرافی با کمک کامپیوتر) در یک دستگاه است

پت سی تی اسکن پیشرفته ترین روش در جهان است که در تشخیص و نظارت بر سرطان مورد استفاده قرار می گیرد و مزایای زیادی برای پزشکان و بیماران دارد. همچنین می تواند برای کاربردهای عصبی و قلبی مورد استفاده قرار گیرد

 

  • مزایای پت سی تی اسکن
  • سلول های سرطانی در مراحل اولیه به طور دقیق تشخیص داده می شوند
  • دقت تشریحی تومورها به اندازه نیم سانتی متر
  • این یک روش بسیار حساس است که در شناسایی بافت سرطانی و تعیین محل بیوپسی استفاده می شود
  • در طول درمان سرطان ، هم می تواند وضعیت بافت های سرطانی را زیر نظر داشته باشد و هم میزان آسیب بافت سالم اطراف را تعیین کند
  • درمان برخی از سرطانها با پرتودرمانی که فقط بافت بیمار را هدف قرار می دهد ، بدون آسیب رساندن به بافتهای سالم اطراف ممکن می سازد

 

پت سی تی اسکن علاوه بر دارا بودن مزایای بیشتری نسبت به سایر ابزارهای تشخیصی ، نیاز به آزمایش های تشخیصی  با تشعشعات بیش از حد را نیز مرتفع می کند. تصاویری که از این آخرین فناوری بدست می آید در تشخیص سرطان بسیار مهم است وعامل مهمی در تصمیم گیری دربوردهای تومور است