علوم سرطان شناسی

مرکز سرطان شناسی (آنکولوژی) در مرکز پزشکی آنادولو به عنوان مرکزی مرجع برای پاسخگویی به نیازهای بیماران سرطانی ملی و بین المللی تاسیس شده است.

مرکز سرطان شناسی در قالب «بیمارستانی در بیمارستانی دیگر» با دسترسی مستقل و به دور از معابر عمومی بیمارستان تعبیه شده است. این سازماندهی، محیط درمانی خصوصی و آرامی را در اختیار بیماران قرار می دهد.

علوم سرطان شناسی

 

مفهوم « بیمارستانی در بیمارستانی دیگر » این امکان را فراهم می آورد که متخصصین تمام رشته های مرتبط به درمان و مشاهده بیماران سرطانی زیر یک سقف با همکاری یکدیگر کار کنند. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا هم بیمار و هم پزشک اولیه می توانند به راحتی به منظور دریافت کمک به سایر متخصصان پزشکی دسترسی یابند.

مرکز سرطان شناسی، تشخیص و درمان تمام انواع سرطان و همچنین مراقبت پیشگیرانه را ارائه می دهد. این مرکز به آخرین فناوری درمان سرطان مجهز است.

با ادغام تمامی رشته های مربوط به درمان سرطان، بیمارانی که به مرکز سرطان شناسی مراجعه می کنند می توانند به منظور تعیین و دریافت مناسب ترین طرح درمانی توسط بخش های جراحی، سرطان شناسی پزشکی، پرتودرمانی، آسیب شناسی، پزشکی هسته ای و بیوشیمی مورد ارزیابی واقع شوند.

این مرکز همچنین طرح غربالگری جامعی را ارائه می دهد که در راستای شناسایی افراد سالم و اطلاع رسانی به عموم درمورد پیشگیری از سرطان ایجاد شده است.

باتوجه به رویکرد بیمار-محور ما در مراقبت پزشکی، اینجا در مرکز پزشکی آنادولو بر رویکردی چندشاخه ای در مدیریت هر بیمار، به ویژه بیماران سرطانی تاکید داریم. هر هفته یک بورد عمومی تومور ، همچنین بوردهای تخصصی تومور هفتگی در خصوص آنکولوژی-مغز و اعصاب ، آنکولوژی دستگاه گوارش ، آنکولوژی سرطان سینه، تومورهای استخوانی و بافت نرم و سرطان کودکان داریم.

یک بورد تومور، جلسه ای متشکل از پزشکان متخصص در رشته های مختلف پزشکی است که جهت گفتگو و برنامه ریزی برای درمان بیماران به شیوه ای چندشاخه ای، گرد هم می آیند، بنابراین اطمینان از تحت پوشش قرار گرفتن کامل تمام ابعاد یک مسیر مدیریت بالینی منجر به اتخاذ مناسب ترین تصمیمات درمانی مبتنی بر شواهد برای بیمار می شود. بوردهای تومور بیشتر در موارد سرطانی کاربرد دارد که در آن مورد پزشکان متخصص در جراحی آنکولوژی، آنکولوژی پزشکی، پرتو آنکولوژی، رادیولوژی، پزشکی داخلی، پزشکی هسته ای و آسیب شناسی جهت بحث، مناظره و ایجاد بهترین گزینه رایج در مدیریت سرطان برای بیمار گرد هم می آیند. در این روش، بیماران چندین نظر و اطلاعات را از تمام متخصصان مرتبط دریافت می کنند که درمان و مدیریت و بالینی جامع را تضمین می کند.

مرکز آنکولوژی واقع در مرکز پزشکی آنادولو با مرکز پزشکی جانز هاپکینز همکاری راهبردی را برقرار کرده است. مرکز پزشکی جانز هاپکینز یک پیشروی جهانی در درمان سرطان و موسسه پزشکی قدیمی قرن است که بهترین خدمات ممکن را در زمینه تحقیق، آموزش و روش های بالینی ارائه می دهد. مرکز آنکولوژی در مرکز پزشکی آنادولو از نزدیک، استانداردهای درمانی و تحقیقات مربوط به سرطان را که توسط جانز هاپکینز ایجاد شده و به کار گرفته شده دنبال می کند.