زنان

زنان و زایمان

بخش زنان و زایمان با آزمایشهای مرتب سالانه، عکسبرداری و دیگر روش های پیشگیرانه، به آسایش زنان در هر مرحله از زندگیشان، كمك کرده. اين بخش، تمام مسائل مؤثر بر سلامت زنان را با يهره گیري از یک تیم بین المللی حرفه ای از کارشناسان ، بررسی می کند.

زنان

واحد باروری (لقاح خارج از رحم)

زوج های نابارور با آخرین تکنولوژیها و روش های پیشرفته، در واحد لقاح خارج از رحم(IVF) مرکز درمانی آنادولو، تحت راهنمایی یک گروه متخصص درمان می شوند.
روشهای کمک تناسلی همچون :
IUI (تلقیح داخل رحمی)، IVF (لقاح خارج رحمی) و ICSI (تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی) و PGD (تشخیص ژنتیکی)، روشهای جراحی مثل TESA (دمش اسپرم بیضه)، TESE (استخراج اسپرم از بیضه) و PESA (دمش اسپرم زیر پوستی )، جهت به دست آوردن اسپرم مورد استفاده قرار می گیرند.

آزمایشگاه جنین شناسی با پرسنل با تجربه و زیرساخت فنی كامل تمام روش های مدرن درمان ناباروری، شامل تخمک گیری لیزری یا مکانیکی، انجماد جنین و کشت جنین، را زیر یک سقف فراهم آورده.

آنکولوژی زنان
در بخش سرطان زنان، سرطان دهانه رحم، سرطان تخمک، سرطان رحم، سرطان ولوار، سرطان واژن و تومورهای تروفوباستیک در ارتباط با بارداری و کلیه تومورهای بدخیم درمان می شوند. در مراحل اولیه بیماریهای اندومتر و سرطان دهانه رحم روش لاپاروسکوپی ترجیح داده می شود که سریعتر بهبود می یابد و درد کمتری دارد. روش لاپاروسکوپی برای موارد سرطانهاي بدخیم زنان ، در حد استانداردهای بالا و بسیار بی خطر انجام می شود.

كليه اتاقهای عمل، قابل دسترسي به بخش فريز توسط پاتولوژیست مسئول می باشید. با زیرساخت تکنولوژیکی پیشرفته، کلیه امور رادیولوژی قبل و در حین جراحی در اتاق عمل توسط جراح و رادیولوژیست قابل بررسی است.

تصمیم گیری در رابطه با نحوه تکمیل درمان پس از عمل جراحي؛ طی جلسات منظمی که با مشارکت متخصصين جراحی عمومی یا جراحی سینه ،انکولوژی اشعه، مدیکال انکولوژی ، رادیولوژی و پاتولوژی برگزار می شود، انجام خواهد شد.
ما اعتقاد داریم که رویکرد تلفیقی بهترین نتیجه را برای بهبود بیماران بدست می دهد.