خدمات تشخیصی و تصویربرداری

دربخش تشخیص و تصویربرداری واحدهای  تخصصی مختلف در تجزیه و تحلیل ، ژنتیک پزشکی ، میکروبیولوژی با بخش های تصویربرداری از جمله پزشکی هسته ای ، آسیب شناسی و رادیولوژی گرد هم  آمده

تشخیص زودهنگام و دقیق در بسیاری از شرایط ،نقش اساسی در ارائه بهترین درمان ممکن برای بیماران دارد. بنابراین در این مرکز دائماً روی تجهیزات با کیفیت بالا ، حفظ استانداردهای بین المللی و پزشکان با تجربه زیاد سرمایه گذاری می کنیم

همچنین بسیاری از روشهای تشخیصی آندوسکوپیک نظیر ؛ گاستروسکوپی ، کولونوسکوپی ، آندوسکوپی کپسول ، ERCP (کولانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد آندوسکوپی) ، مانومتری مری و روده کوچک در مرکز پزشکی آنادولو ارائه می شود