جراحی های شکم و کولورکتال

جراحی های شکم و کولورکتال

جراحان عمومی متخصص ما همزمان عملهای جراحی ساده و پیچیده معده، کبد، کولون، رکتوم، پانکراس و کیسه صفرا را انجام می دهند. بسته به شرایط بیمار گزینه های جراحی باز، لاپاراسکوپی و رباتیک قابل انجام  می باشد. ما همچنین تعداد زیادی جراحی سرطان را در مرکز خود انجام می دهیم. در زیر برخی از جراحی هایی که در این بخش انجام می شود را مشاهده می کنید.

کوله سیستکتومی

جراحی کولون و رکتوم

ترمیم فتق

جراحی پانکراس

عملیات ویپل

آدرنالکتومی

آپاندکتومی

 

بخش “جراحی کولون و رکتوم”، تشخیص و درمان انواع اختلالات کولون، رکتوم و مقعد را ارائه می دهد

سرطان های کولورکتال

شقاق مقعد

هموروئید

انسداد روده

پولیپ روده بزرگ

ترمیم پرولاپس

دیورتیکولیت