جراحی مغز و اعصاب

مرکز جراحی مغز و اعصاب (مغز و ستون فقرات)

تیم متخصص جراحان ما تلاش می کنند تا با پیشرفته ترین روش های تشخیصی و درمانی ، بهترن نتایج را به بیماران ما ارائه دهند

مرکز ما مراقبت های بالینی به شکل چند وجهی را در برخورد با رشته های مختلف با مدیریت بخش جراحی مغزواعصاب ارائه می دهد

جراحی مغز و اعصاب

تومورهای خوش خیم و بدخیم مغزی

نورورادیولوژی

استنت گذاری و آمبولی ها

AVM (ناهنجاری شریانی وریدی)

آنوریسم

تنگی کاروتید

روشهای پیشرفته رادیولوژی عصبی

تراکتوگرافی ها

طیف سنج

(تصویربرداری تانسور انتشار) DTI

عصب شناسی

(تحریک عمیق مغز)  DBS

تعدیل درد

(تحریک عصب واگ) VNS

رادیوجراحی (چاقوی سایبر)

جراحی قلب و عروق

آنوریسم

(ناهنجاری شریانی وریدی) AVM

کاورنوم

مرکز جامع درمان بیماری های ستون فقرات

بیماریهای دژنراتیو ستون فقرات

فتق دیسک کمر و گردن (جراحی میکروسکوپی)

ناهنجاری های دژنراتیو ستون فقرات

تومورهای ستون فقرات و نخاع

آسیب شناسی اختلالات متابولیک

پوکی استخوان ستون فقرات

جراحی اعصاب محیطی (Periferik)

جراحی شبکه بازویی (Brachial Plexus)

 

“بیوپسی استریوتاکتیک مغز”

در شرایطی که جراحی الزوماً  به بیمار توصیه نمی شود ، اما تشخیص ضایعه مغزی برای تعیین درمان بهینه مورد نیاز است ، بیوپسی استریوتاکتیک مغز یک روش نسبتاً ایمن و قابل اعتماد برای به دست آوردن بافت تشخیصی ارائه می دهد. تیم جراحی مغز و اعصاب ما در این روش تشخیصی پیشرفته بسیار مجرب است. مضاف بر اینکه خطرات مربوط به بیوپسی استریوتاکتیک مغز حداقل است