بیوپسی غدد لنفاوی نگهبان

یکی از مهمترین نگرانی ها در سرطان سینه ، گسترش (متاستاز) سرطان به سایر اندام ها است. در این موارد ، اسکن سینتی گرافی غدد لنفاوی نگهبان ، یک آزمایش تشخیصی برای شناسایی درگیری غدد لنفاوی ، برترین روش تصویربرداری با قابلیت های تشخیص و تحت نظرداشتن بیماریست است

بعد از اینکه متخصص پزشکی هسته ای با استفاده از تکنیک نقشه برداری ، درگیری غدد لنفاوی نگهبان را تشخیص داد ، تنها کاری که جراح باید انجام دهد این است که آن را با عمل جراحی برطرف کند.

بیوپسی غدد لنفاوی نگهبان با تزریق ردیاب رادیواکتیو در ناحیه انجام می شود. در حدود پنج تا هفت دقیقه به ناحیه زیر بغل یا غدد لنفاوی نگهبان نزدیک می شود. با حذف این غدد لنفاوی ، می توانیم پتانسیل متاستاز سلول های تومور را ارزیابی کنیم. در صورت عدم یافتن سلول های تومور ، عمل خاتمه می یابد. گاهی اوقات چنین نتیجه ای به این معنی است که لازم نیست غدد لنفاوی باقی مانده برداشته شود. با این حال ، یافتن سلولهای سرطانی در غدد لنفاوی “نگهبان” اغلب مستلزم حذف غدد لنفاوی اضافی است