کنان ککلیکچی، MD، استاد

پروفسور دکنرنازمی یالچن ایلکر
مدیر عامل خدمات پزشکی

پروفسور دکنر نازمی یالچن ایلکر در تاریخ 24/09/1956 در آنکارا به دنیا آمده است. در بین سا های 1967-1974 در مدرسه غیر انتفاعی تد دوره راهنمایی و دبیرستان را تمام کرده ایت. در بین سا های 1974-1980 در دانشگاه 19 مایس سامسون در دانشکده پزشکی دروه پزشکی را به اتمام رسانیده است. در سال 1984 در بخش انکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه هاجت تپه دوره تخصص را به پایان رسانیده است. در بین سا های 1989-1994 در دانشکده انکولوژی دانشگاه مارمارا در استانبول دوره دانشیاری را به اتمام رسانیده و از سال 1994 به عنوان پروفسور در رشته انکولوژی به فعالیت خود ادامه می دهد. قبل از شروع به فعالیت در مرکز درمانی ما در بین سا های 1995-2003 به عنوان رییس دانشکده انکولوژی فعالیت نموده و در بین سال های 1998 – 2001 عضو کمیسیون برنامه ریزی و پژوهش خدمات قبل از فارغ التحصیلی بوده و در بین سال های 1995-2000 و سال های 2002-2004 به عنوان هماهنگ کننده و مدیر کل بنیاد دانشکده پزشکی دانشگاه مارمارا فعالیت نموده است. در بین سال های 2000-2004 به عنوان رییس دانشکده جراحی دانشگاه مارمارا فعالیت نموده است. پروفسور دکتر نازمی یالچن ایلکر در بین سا های 01/12/2004 تا تاریخ 01/11/2012 به عنوان دکتر متخصص در بخش مدیریت خدمات پزشکی در سازمان درمانی آناتولی فعالیت نموده است. از تاریخ 01/11/2012 تا به حال به عنوان مدیر عامل خدمات پزشکی در مرکز درمانی آناتولی به فعالیت خود ادامه می دهد. پروفسور دکتر نازمی یالچن ایلکر مسلط به زبان انگلیسی بوده ، متاهل و صاحب دو فرزند می باشد.