دکتر جنگیز گل

دکتر جنگیز گل
مدیر کل فروش و توسعه کاری

دکتر جنگیز گل در سال 1968 در شهر اوشاک متولد شده است. در سال 1993 از دانشکده پزشکی دانشگاه سلجوک فارغ التحصیل شده است. در سال 1999 در دانشگده خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه مارمارا در رشته مدیریت مئسسات و مراکز درمانی دوره کارشناسی ارشد را به اتمام رسانیده است. در حال حاضر در دانشگاه مارمارا در رشته مدیریت عملکرد و سیاست گذاری بهداشت به دوره دکترا ادامه می دهد. قبل از شروه به فعالیت در مرکز درمانی آناتولی در بین سال های 1993-1999 در مراکز خدمات درمانی دولتی فعالیت نموده است. در بین سال های 1999- 2003 به عنوان معاون بخش قرارداد ادارجات و مطالبات در شرکت بین المللی مدکس فعالیت نموده است. در بین سال های 2003- 2005 در مرکز بهداشتی درمانی مدلاین مدیر کل عملیات و کنترل کیفیت ، در بین سال های 2005-2007 در شرکت اساس هلدینگ به عنوان هماهنگ کننده سرمایه گذاری علوم پزشکی، در بین سال های 2007-2010 در موسسات بهداشتی متحده به عنوان مدیر خدمات پزشکی و همچنین در بخش ادارای بیمارستان های مختلف فعالیت نموده است. دکتر گل در بین سال های 2010-2012 در بخش خدمات پزشکی مرکز درمانی آناتولی به عنوان مدیر هماهنگ کننده خدمات پزشکی فعالیت نموده است. در بین سال های 2012-2014 به عنوان معاون امور مالی مرکز پزشکی آناتولی فعالیت نموده و از تاریخ 1 جولای 2014 به عنوان توسعه فعالیت های کاری ملی و مدیر فروش به کار خود ادامه میدهد. دکتر گل مسلط به زبان انگلیسی بوده ، متاهل و صاحب 3 فرزند می باشد.