تیمور آتسورن

ترکان اوزایلهان تاجیر
مدیر عامل / مدیر کل

خانم اوزایلهان در سال 1996 از دانشگاه اوگله ترپه فارغ التحصیل شده است. در سالهای 1996- 1998 در شرکت آناتولی به عنوان کارشناس امور مالی شروع به کار کرده است و در سال های 1998-2000 به عنوان کارشناس نیروی کاری به فعالیت خود ادامه داده است. در سال 2004 به فعالیت خود به عنوان مدیر توسعه خدمات درمانی در مرکز علوم پزشکی آناتولی فعالیت نموده و در بین سال های 2004-2007 در مرکز درمانی آناتولی به عنوان مدیریت خدمات درمانی بیمارن، در بین سال های 2007- 2011 به عنوان مدیریت خدمات لجستیک در مرکز درمانی آناتولی ، از سال 2011 تا تاریخ 01/07/2014 در مرکز درمانی آناتولی به عنوان مدیریت خدمات درمانی و اداری فعالیت نموده است. خانم ترکان اوزایلهان از تاریخ 1 جولای 2014 به عنوان مدیر عامل مرکز درمانی آناتولی به فعالیت خود ادامه می دهد.