بوراک اوزکان

بوراک اوزکان
مدیر سیستم های اطلاعاتی

آقای اوزکان در سال 1993 از رشته مهندسی الکترونیک دانشگاه هاجت تپه فارغ التحصیل شده است. در سال 1995 در دانشگاه بیلکنت دوره کارشناسی ارشد را به پایان رسانیده است. در بین سال های 1995-1996 در شرکت المکو به عنوان مدیر کنترل کیفیت، در بین سال های 1996-2004 هماهنگ کننده حل مشکلات فعالیت نموده است. آقای اوزکان از سال 2004 در مرکز خدمات درمانی آناتولی به عنوان مسول سیستم های اطلاعاتی فعالیت خود را شروع کرده و تا سال 2014 به فعالیت خود ادامه داده است. از تاریخ 1 جولای 2014 به عنوان مدیر کا سیستم های اطلاعاتی به فعالیت خئد در مرکز درمانی آناتولی ادامه می دهد.