الیف آکبال

خانم الیف آکبال در تاریخ 15/07/1961 در کاهرامان ماراش به دنیا آمده است. در سال 1979 در دوره دبیرستان را در مدرسه غیر انتفاعی چاملیجا تمام کرده است. در سال 1984 رشته پرستاری دانشگاه هاجت تپه را به اتمام رسانیده و سپس در سال 2000 در دانشکده فعالیت های اجتماعی دانشگاه استانبول در رشته مدیریت بیمارستان و مراکز خدمات درمانی دوره کارشناسی ارشد را تمام کرده است. قبل از شروع به کار در مرکز درمانی ما در بین سال های 1984-1985 در بیمارستان آکیش در آنکارا به عنوان پرستار در بخش جراحی فعالیت نموده است. در بین سال های 1985-1986 در بیمارستان توپکاپی در شهر مرسین به عنوان مسول خدمات پرستاری، در بین سال های 1986-1988 در بیمارستان توپکاپی به عنوان مسول شیفت ها ، در بین سال های 1988- 1994 به عنوان سر پرستار بخش قلب و عروق دانشگاه استانبول و در بین سال های 1994-1999 به عنوان سرپرستار در بنیاد قلب و عروق ترکیه دربیمارستان  فلورانس نایتینگل، در بین سال های 1996-1998 در بیمارستان فلورانس نایتینگل بخش پرستاری به عنوان استاد فعالیت نموده و در بین سال های 2000-2001 به عنوان مشاور در مرکز خدمات درمانی بایکنت ، در بیت تاریخ های ژانویه 2001 – آپریل 2005 در بیمارستان خصوصی سوئیس به عنوان سرپرستار ، از تاریخ آپریل 2005 تا دسامبر 2011 در بیمارستان دانشگاه یدی تپه به عنوان مدیریت خدمات پرستاری فعالیت نموده است.

خانم الیف آکبال از تاریخ 08/04/2013 در مرکز خدمات درمانی آناتولی به عنوان رییس هییت مدیره پرستاری و مراقبت از بیماران فعالیت می نماید. خانم الیف آکبال مسلط به زبان انگلیسی بوده ، متاهل و صاحب دو فرزند می باشد.