آسلی آک یاواش

آسلی آک یاواش
مدیرکل خدمات بین المللی

خانم آک یاواش در سال 1996 از رشته روابط بین المللی دانشگاه بغازایچی فارغ التحصیل شده است. در سال 2002 در دانشگاه کالیفرنیا دوره مارکتینگ را به اتمام رسانیده و مدرک رسمی دریافت کرده است. در بین سال های 1996-2001 در شرکت آرچلیک به عنوان مدیر فروش بین المللی محصولات فعالیت نموده است. در بین سال های 2002-2004 در شرکت ریکلاین به عنوان مدیریت مارکتینگ فعالیت نموده است. خانم آسلی اک کوش در بین سال های 2005-2007 در مرکز درمانی آناتولی به عنوان هماهنگ کننده خدمات بین المللی فعالیت نموده، در بین سال های 2007-2010 به عنوان مدیریت خدمات بین المللی به فعالیت خود ادامه داده است. از آپریل 2010 تا به حال به عنوان مدیرکل خدمات بین المللی به کار خود در مرکز درمانی آناتولی ادامه می دهد.