هيئت مدیره

ترکان اوزایلهان تاجیر

خان اوزایلهان در سال 1996 از دانشگاه اوگله ترپه فارغ التحصیل شده است. در سالهای 1996- 1998 در شرکت آناتولی به عنوان کارشناس امور مالی شروع به کار کرده است و در سال های 1998-2000 به عنوان کارشناس نیروی کاری به فعالیت خود ادامه داده است.

ادامه مطلب

ن . یالچن ایلکر

پروفسور دکنر ن . یالچن ایلکر در تاریخ 24/09/1956 در آنکارا به دنیا آمده است. در بین سا های 1967-1974 در مدرسه غیر انتفاعی تد دوره راهنمایی و دبیرستان را تمام کرده است

ن . یالچن ایلکر
ادامه مطلب

الیف آکبال

خانم الیف آکبال در تاریخ 15/07/1961 در کاهرامان ماراش به دنیا آمده است. در سال 1979 در دوره دبیرستان را در مدرسه غیر انتفاعی چاملیجا تمام کرده است.

ادامه مطلب

آسلی آک یاواش

خانم آک یاواش در سال 1996 از رشته روابط بین المللی دانشگاه بغازایچی فارغ التحصیل شده است.

ادامه مطلب

تیموچین یوردانور

آقای تیموچین یوردانور در سال 1996 از رشته اقتصاد دانشگاه خاورمیانه فارغ التحصیل شده است.

ادامه مطلب

دکتر جنگیز گل

دکتر جنگیز گل در سال 1968 در شهر اوشاک متولد شده است. در سال 1993 از دانشکده پزشکی دانشگاه سلجوک فارغ التحصیل شده است.

ادامه مطلب

بوراک اوزکان

آقای اوزکان در سال 1993 از رشته مهندسی الکترونیک دانشگاه هاجت تپه فارغ التحصیل شده است.

ادامه مطلب