بیماری های شایع

بیماری MS

هوای گرم مانند بسیاری از بیماران برای بیماران ام اس نیز مشکلات متعددی ایجاد می کند. سرپرست بخش نورولوژی مرکز بهداشت آناتولی پرفسور دکتر یاشار کوتوکچو و متخصص نورولوژی دکتر هاله گوکمن، اطلاعات مهمی در رابطه با ارتباط هوای گرم در روی بیماری ام اس در اختیار ما می گذارد.

ادامه مطلب

تغذیه غربی باعث سرطان کولون یا روده بزرگ می شود

تغذیه غربی که شامل مصرف مواد غذایی با کلسترل بالا، چرب و پرکالری می باشد باعث می شوند تا سرطان کولون یا روده بزرگ بیشتر مشاهده شود.

ادامه مطلب

بیماری کلیوی مزمن (KBH)

بیماری های کلیوی قاتل خاموشی می باشد که کیفیت زندگی را به میزان قابل توجهی تحت تأثیر خود قرار می دهد. بیماری کلیوی مزمن (KBH) 10 درصد از جمعیت کل دنیا را تحت تأثیر خود قرار می دهد، این بیماری نوعی مشکل سلامتی است که کلیه گروه های سنی و کلیه نژادها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. باز هم ارقام نشان می دهد که؛ نیمی از اشخاصی که سن آنها 75 یا بیشتر می باشد دچار بیماری کلیوی مزمن هستند…

ادامه مطلب