دردهای پس از جراحی پستان قابل جلوگیری می باشد

معمولا” پس از هر عمل وجود دردهای موقت معمولی است ولی به خصوص پس از عمل پستان امکان تبدیل به درد مزمن وجود دارد. متخصص جراحی عمومی مرکز بهداشت آناتولی پرفسور دکتر فاتح آعالار، دلیل دردهای مزمن و روش های درمان را شرح می دهد.  

پس از هر عمل وجود درد طبیعی است. ولی در بیشتر بیمارهایی که به دلیل سرطان عمل پستان شده اند، چندین سال یا بیشتر دردهای مزمن در پستان و زیر بغل مشاهده می شود. روش جراحی انجام شده در عمل پستان، تمیز کردن یا نکردن زیر بغل و عدم توجه به بهداشت داخلی، باعث ایجاد اینگونه دردها می شود. بیماران معمولا” این دردها را به صورت حس سوزش، فرو رفتن چاقو یا احساس بدی در پوست زیر بغل تعریف می کنند. دردهایی که پس از جراحی پستان ایجاد می شوند، به حدی می رسید که کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد.

  • در حین عمل نباید بی دلیل به زیر بغل دخالت شود.
    در بخش عمده ای از بیمارانی که غدد لنفاوی زیر بغل آنها تمیز شده است درد به دلیل قطع شدن یا آسیب به اعصابی که از دیواره سینه به دست می روند، ایجاد می شود. به این دلیل امروزه زیر بغل بیمارانی که وضع آنها مناسب است دیگر تمیز نمی شود. تمیز کردن زیر بغل ممکن است باعث ایجاد مشکلات زیادی از جمله اختلالات، عوارض، ورم بازو و حتی سرطان بازو شود. ولی بیشتر به صورت درد بازو مشاهده می شود. در سالهای اخیر از دخالت بی دلیل در زیر بغل جلوگیری می شود. در شرایطی که هم عمل پستان انجام می شود و هم زیر بغل تمیز می شود، بهداشت داخلی به اندازه بهداشت خارجی بسیار مهم می باشد.
  • به حرکات بازو و ژیمناستیک بازو بیشتر توجه کنید.
    به بیمارانی که به دلیل درد پس از عمل مراجعه می کنند، مسکن های معمولی داده می شود. این داروها ممکن است باعث درد مزمن و بد در پشت، شانه و جاهای مشخص بدن می شود. در این صورت داروهایی که تأثیرات جانبی کمتری دارند، تجویز می شود. وجود درد معمولا" نسبت به بیمار متفاوت می باشد ولی انجام عمل جراحی توسط پزشکان مجرب از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. پس از یک عمل جراحی خوب و دقیق، امکان مشاهده درد در بیمار بسیار کم خواهد بود. بیماران مدتی بعد از عمل جراحی از بازوهای خود به سختی استفاده می کنند. ولی پس از روند توانبخشی مناسب می توانند به زندگی عادی خود برگردند. با انجام مرتب حرکات بازو و ژیمناستیک های مخصوص بازو، در صورتی که بیمار پیانو می زند می تواند به پیانو زدن ادامه دهد، در صورتی که تنیس بازی می کند می تواند به تنیس بازی کردن ادامه دهد، در صورتی که شنا می کند می تواند به شنا کردن ادامه دهد. عمل سرطان پستان عملی نیست که باعث ایجاد اختلالات ماندگار در بیمار شود.