مجوز رسمی بیمارستان

مجوز ها ی رسمی بیمارستان

گواهی نامه های کیفیت خدمات

مرکز علوم پزشکی آناتولی دارای اعتبار بخشی کمیسیون مشترک بین المللی ، سیستم های مدیریت یکپارچه ، انجمن انکولوژی پزشکی اروپا – ای اس ام او  و یک بیمارستانی است که دارای گواهینامه دوست کودکان می باشد.

مرکز علوم پزشکی آناتولی بر روی پایه های محکم و اساسی ساخته شده است و این بیمارستان بر اساس استاندارد ها و اعتبار نامه های ملی و بین المللی ساخته شده است.

 

1.جی سی آی (کمیسیون مشترک بین المللی) مجوز رسمی

مرکز علوم پزشکی آناتولی از تاریخ 17 فوریه 2007 دارای مجوز رسمی جی سی آی می باشد. این گواهی نامه از طرف کمیسیون جی سی آی برای افزایش کیفیت مراقبت از بیمار، به حداقل رسانیدن ریسک های موجو در محیط مربوطه برای کارکنان و بیماران و به هدف ایجاد توسعه مداوم ایجاد شده است که دارای استاندارد های معین شده ای می باشد و دارا بودن این گواهینامه نشان دهنده این است که موسسه تمامی مراحل و خدمات مربوط به استاندارد ها را به جا آورده است.

استاندارد های متمرکز بر روی بیمار

اهداف امنیت بیماران بین المللی

مراقبت و تداوم مراقبت از بیمار، حقوق  بیمار و همراهان بیمار، تحقیق در مورد وضعیت بیمار و مراقبت از بیمار، بیهوشی و جراحی، استفاده از داروها، آموزش بیمار و همراه بیمار

استاندارد های مربوط به مدیریت

توسعه کیفیت و امنیت بیمار

جلوگیری از توسعه عفونی و کنترل موقعیت

بررسی، رهبری و مدیریت

مدیریت امکانات و ایمنی

شرایط کاری و مواد آموزشی

مدیریت ارتباطات و اطلاعات

 

2.ای اس ام او ( انجمن انکولوژی طبی اروپا)

این مجوز از طرف انجمن انکولوژی طبی اروپا داده شده است. بیمارستان ما دراکتبر سال 2007 مفتخر به دریافت این مجوز رسمی شده است و این مجوز ها هر سه سال با بررسی دوباره صادر می شود. ای اس ام او مراقبت و موقعیت بیماران انکولوژی را بررسی می نماید، تمامی احتیاجات بیماران انکولوژی را در نظر گرفته و با توجه به شرایط موجود بررسی می نماید.

 
3.سیستم های مدیریت یکپارچه

مرکز علوم پزشکی آناتولی یک سال پس از تایسی مجوز رسمی سیستم های مدیریت یکپارچه را دریافت نموده است.

مرکز علوم پزشکی آناتولی مجوز های رسمی مشخص شده در پایین را دارا می باشد؛

ایزو9001-2000: سیستم مدیریت کیفیت

ایزو  14001: سیستم مدیریت زیست محیطی

اوساس 18001: سیستم مدیریت و ایمنی علوم پزشکی

سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001-2008

ایزو یک موسسه استانداردسازی بین المللی می باشد. در ترکیه توسط تی اس ای (موسسه استاندارد ترکیه) برای استانداردسازی محصولات به وجود آمده است. اولین مجوز رسمی برای مراکز بهداشتی درمانی در سال 1996 به وجود آمده است.

استانداردهای ایزو 9000 اساس اصلی سیستم های کنترل کیفیت را تشکیل می دهد و مجموعه اصطلاحات استاندارد های کنترل کیفیت را مشخص می نماید.

شرایط عمومی

الزامات اسناد و مدارک

مسئولیت مدیریت

مدیریت منابع

محصولات / خدمات کاربردی

اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود

 

4.بیمارستان دوست با کودکان

این گواهینامه توسط وزارت بهداشت، سازمان بهداشت جهانی (دابلیواچ او) و یونیسف با توصیه های ویژه برای تغذیه و شیردهی به کودکان  به ای اس ام داده شده است. این مجوز سالانه تمدید می شود.