درباره ما

تمام آنچه ما در اینجا انجام می دهیم فقط برای سلامت است…

آنادولو مدیکال سنتر تحت پشتیبانی انجمن خیریه آنادولوتاسیس شده، که خود به عنوان یک موسسه خیریه ٬دهها پروژه  .ارزشمند اجتماعی را در ترکیه تا به امروز راهبری کرده

.در آنادولو مدیکال سنترما با در اختیار داشتن تازه های علم و تکنولوژی به کمک انسانها می شتابیم

رسالت ما

ارائه خدمات درمانی در سطح جهانی به منظور بهبود کیفیت زندگی انسانها است

چشم اندازما

شناخته شدن به عنوان یک مرکز مرجع در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی

ارزشها

درک نیازهای بیماران ونزدیکان آنها جهت ارائه خدماتی بی نظیر فراتر از انتظارات آنها

از لحظه ای که به آنادولو مدیکال سنتر قدم می گذارید، خود را در منزل خودتان احساس خواهید کرد.

آنادولو مدیکال سنتر ، بیمارستانی نیست که در آن فقط پزشکان حرفه ای و مجرب خدمات درمانی ارائه کنند، بلکه یک مجموعه کامل درمانی است که کلیه خدمات درمانی را که در طول دوره درمان نیاز دارید، نظیر خدمات بهداشتی و توانبخشی، مراقبت و هتلینگ رانیز ارائه می نماید.

آنادولو مدیکال سنتر هم اكنون خدمات خود را به بیماران بیش از 60 کشور مختلف، در جامع ترین، مدرن ترین و .شناخته شده ترین مجتمع پزشکی ارائه می نماید

هدف ما این است که از طریق تحقیق، خدمات آموزشی و بهداشتی فوق العاده، بهترین خدمات پزشکی را در سراسر .اروپا-آسیا درحد استانداردهای بین المللی ارائه نماییم